بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی

بیست و یکمین نماشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود.