فرصتهای شغلی

شرکت مهندسی سامان آريا پتروليوم به جذب منابع انسانی زبده ، متخصص و متعهد بعنوان يک استراتژی اساسی نگاه می کند و در هر زمان مترصد اشتراک مساعی و همفکری با صاحبان ايده و تجربه است و تاکنون نیز با اتکا به تعهد، تخصص ، تجربه و نوآوری های همکاران خود روند ترقی را طی نموده است. اگر شما هم چنين خصوصياتی را در خود می يابيد می توانيد به ما بپينونديد. لطفاً رزومه و يا پيشنهاد خود را از طرق ارتباطی شرکت با ما در ميان بگذارید.