اسکرابرهای گاز

اسکرابر به عنوان غبارگیر  کاربرد ویژه ای پاکسازی گازها از ذرات معلق درون آنها در دمای بالا دارد.

اسکرابر های این شرکت شامل سه قسمت همگرا، قسمت گلویی و قسمت واگرا طراحی گردیده است . جریان گاز ورودی وارد قسمت همگرا می­شود و همانطوری که مساحت کاهش میابد سرعت جریان گاز افزایش می­یابد. مایع مورد استفاده نیز در قسمت گلویی و یا ورودی قسمت همگرا به سیستم اضافه می­شود. حذف ذرات و آلاینده ها از جریان گاز، در بخش گلویی با برخورد جریان گاز ورودی با قطرات ریز مایع صورت می­گیرد. سپس گاز ورودی به سمت قسمت واگرا حرکت می­کند و در آنجا جریان با سرعت آهسته خارج خواهد شد.

Forbes_Wetted_packed_towers_for_gas_scrubbing_1

از اسکرابرها در ورودی ایستگاه های گازی که دستخوش آلودگی های ناگهانی و با حجم زیاد می شوند و در مواردی که احتمال ورود اجسام و آلودگی های نامتعارف وجود دارد استفاده چشمگیری می شود. همچنین برای پالایش طیف وسیعی از الا ینده های  جامد و گازی در صنایع  مختلف همانند ذوب و پالایش فلزات اهنی وغیراهنی ، دارو سازی ، کاشی و سرامیک ، اسفالت و فراوری مواد معدنی کاربرد دارد.