فیلتر هوا اسپرت

فیلتر هوا

فیلتر هوا، یکی از بخش‌های مهم هوارسانی به پیشرانة موتور خودرو است که بر عملکرد کلی آن تأثیر می‌گذارد. افرادی که به دنبال افزایش عملکرد خودرو با هزینه‌ی ناچیز هستند، جهت تعویض فیلتر کارخانه ای خودروی خود اقدام می‌کنند.
شاید باید پرسید، چرا بهترین قطعات در خودروها به‌صورت کارخانه‌ای نصب نمی‌شوند؟ جواب اين است که خودروسازان باتوجه به تعادل هزینه و عملکرد خودرو، مناسب‌ترین قطعات را انتخاب می‌کنند. و البته فیلتر هوای اسپرت توليد اين شرکت به مراتب نسبت به فيلترهای رایج کارخانه ای گرانتر هستند که به نظر می رسد این تفاوت قیمت، ارزش توان بسیار بالاتر را در یک خودروی خانوادگی داشته باشد، هر چند که می‌تواند منجر به افزایش مصرف سوخت نیز شود.

هر چه قدر هوای بیشتر ، با دبی بالاتر و خنک تر وارد محفظه تحریق گردد احتراق کاملتری در موتور انجام شده و درنتیجه قدرت خروجی بیشتری از خودرو بدست می آید. لذا تکنولوژی مورد استفاده برای فیلتر هوای اسپرت آن است که اجازه دهیم هوای بیشتری وارد محفظه احتراق شود تا با بنزین مخلوط شود و قدرت بیشتری از موتور بدست بیاید . فیلتر هوای اسپرت با قابلیت شتستشو و استفاده‌ی مجدد ، طول عمر بیشتری نسبت به فیلترهوای رایج کارخانه ای، ارائه می‌کنند.

مزیت استفاده از فیلتر هوای اسپرت
• افزایش قدرت و شتاب با هزینه کم
• نصب آسان
• اقتصادی بودن بدلیل عدم نیاز به تعویض و محافظت از موتور خودرو به دلیل تصفیه بهتر
• ایجاد صدای اسپرت 
• امکان بازگشت تغییرات به حالت اولیه