تحقیق و توسعه

از آنجا که شرکت مهندسی سامان آريا پتروليوم فعاليتهای تحقيق و توسعه خود را متناسب با نيازهای کاربردی خود برنامه ریزی و هدف گذاری می نمايد ، ظرف سالهای اخیر چند پروژه مهم را به ثمر رسانده است که همگی در صنايع مختلف نفت يا گاز يا پتروشیمی مورد بهره برداری قرار گرفته اند و عملاً علاوه بر فعاليت تحقیقی و توسعه ای ، تجاری سازی نیز به دنبال آنها بوده است.

عناوين اين پروژه ها به شرح ذيل می باشد:

  • فرآوری و طراحی روش ارتقاء خواص جداکنندگی جهت استفاده در کوالسر های مایع-مایع
  • ابداع روش و ساخت فیلترهای تمام سلولزی مورد استفاده در محیط های قلیایی جهت مصرف در واحدهای آمين و گلایکول
  • بررسی فرآيند توليد و تست و غربال گری پودر استنلس استيل جهت استفاده در ساخت المنت های سینترد
  • فرآوری و طراحی روش ارتقاء خواص مقاومتی مديای سلولزی جهت استفاده در محیطهای آبی و هیدروکربنی