سپراتور دو فازی

جداکننده های جاذبه ای، به عنوان یکی از مهم ترین تجهیزات استاتیک، همواره کاربرد بسیار گسترده ای درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته است. این تجهزات طراحی می شوند تا جریان های گازی، آلی و آبی خارج شده از چاه های نفت و یا سایر تجهیزات را از هم جدا کند. اساس کار در این نوع از جداکننده ها تفاوت بین چگالی فازهای مختلف می باشد، و طراحی صحیح تاثیر بسیار زیادی بر روی بازدهی جداسازی فازها دارد.

سپراتور دو فازی

جداکننده‌های دوفازی در جداسازی جریان‌هایی که نسبت گاز به مایع بالا دارند، بازده‌ی بالاتری را دارا هستند و همچنین برای جریان‌هایی مناسب‌اند که میزان مواد جامد در آن‌ها کم باشد. محصولات ساخت شرکت سامان آریا در انواع مختلف عمودی و افقی برای شرایط عملیاتی مختلف فشار و دما مطابق با آخرین نسخه استاندارد می باشد.