فیلترهای هیدرولیک

با توجه به کاربرد روغن در صنايع مختلف و نيز حساسيت بسيار زياد تميز بودن روغن از ذرات جامدي که بر اثر خوردگي در سيستم هاي مکانيکي ايجاد ميشود فيلتراسيون روغن بسيار با اهميت ميباشد .

شرکت سامان آریا در اين راستا فيلترهاي هیدرولیک را بر اساس کاربرد و درجه جداسازی مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مينمايد که کاربردهاي گوناگوني در صنايع مختلف از جمله در فيلتراسيون روغن توربين، روغن هاي صنعتي و روغن های هيدروليک دارند.

 

اين نوع فيلترها که عموماً در مصارف فيلتراسيون روغن، سيستمهای هيدروليک، روغن هاي صنعتي و نظاير آن استفاده می شوند در انواع مختلف با مديای سلولزی (Cellulose) ، استنلس استيل (Stainless Steel) ، گلاس فايبر (Glass Fiber) ، پليمرهای سنتزی (Synthetic Polymer) و نظاير آن طراحی و ارائه می گردند که مبنای انتخاب متريال مديا علاوه بر مطابقت مديا با سيال ، نوع و دقت مصرف فيلتر در کاربرد مورد نظر می باشد.