فیلتر های سوخت گاز و مایع

المنت فيلترهای مورد استفاده در فرآيندهای پالايشگاهی و پتروشيميایی اغلب در فيلتراسيون سيالاتي مانند گازوييل ، بنزين ، نفتا ، مايعات گازی و ساير برش های هيدروکربنی مورد استفاده قرار می گيرند که با توجه به آلودگي هاي موجود در اين نوع سيالات و نيز با توجه به شرايط هر قسمت از فرآيند نظير حداکثر ميزان افت فشار (DP) قابل تحمل فرآيند ، نوع تجهيزات و حساسيت آنها در پايين دست يا بالا دست فيلتر و همچنين نوع ذرات يا حتی تودة (Bulk) آلودگی همراه با سيال اصلی ، نوع المان ، جنس متريال قسمتهای مختلف آن، درجه جداسازی مورد نياز آن و حتی ابعاد ، قطر و ضخامت آن تعيين می شوند.

فیلترهای سوخت گاز و مایع

علاوه بر اينها ارنجمان قسمتهای مختلف مديای فيلتر اعم از قسمتهایی که دارای بافت (تار و پود) هستند يا قسمتهایی که ساختار نا منظم (بافته نشده) نيز از موارد بسيار حائز اهميت می باشد.

فیلترهای سوخت گاز و مایع

فيلترهای سوخت ساخت شرکت سامان آريا با ملاحظة کليه موارد فوق و با در نظر گرفتن ساير شرايط عملياتی (Operation) و نگهداری و تعميرات (Maintenance) با مديا هایMicro Glass – Cellulose – Cotton – Stainless Steel  – Galvanized Iron توليد و ارائه می گردد .