مبدل های پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله از پرکاربرد ترین تجهیزات انتقال حرارت در صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی می باشد .در مبدل های حرارتی معمولا دو سیال بدون تماس جرمی با یکدیگر تبادل حرارت می کنند و می توان از آنها جهت گرمایش ، سرمایش و یا تبدیل فاز انواع روغن ها ،اسیدها ، آب و گازهای مختلف استفاده نمود .

در شرکت مهندسی سامان آریا بر اساس اطلاعات فنی ارائه شده با بهره گیری از آخرین نسخه نرم افزار های کامپیوتری طراحی حرارتی مبدل ها صورت گرفته سپس با رعایت اصول صحیح مهندسی با بهره گیری از استانداردهای بین المللی به شماره API650 و ASME Sec l~Vlllو TEMA; و سایر استانداردهای بین المللی توسط مهندسان مجرب طراحی مکانیکی و ساخت در کارخانه این شرکت به وسیله نقشه های تایید شده انجام می شود.

مبدل پوست و لوله

این شرکت  قادر به طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی پوسته و لوله از جنس های متناسب با نوع سیالات جاری در مبدل ها  و شرایط فرآیندی مانند فشار ، درجه حرارت دمای ورودی ، دمای خروجی میباشد  .مبدل پوست و لوله