مخازن ذخیره

مخازن ذخیره سازی جهت نگهداری مایعات آلی مانند نفت خام و فرآورده های نفتی ، میعانات گازی و ترکیبات شیمیایی و هم چنین مایعات غیر آلی مانند آب و حتی نگهداری گاز ها و بخارها کاربرد های فراوانی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی دارند. این مخازن به طور کلی به دو صورت سقف ثابت و سقف شناور طراحی و ساخته می شوند .

مخازن ساخت شرکت سامان آریا بر اساس بر اساس حجم سیال مورد نظر جهت ذخیره سازی ، ویژگی های سیال مورد نظر ، حالت فیزیکی سیال و هم چنین پارامترهای عملیاتی ذخیره سازی مانند دما و فشار  طراحی میگردد .

مخازن ذخیره

مخازن ساخته شده توسط این شرکت با رعایت اصول صحیح مهندسی با بهره گیری از استانداردهای بین المللی به شماره API650 و ASME Sec l~Vlll و سایر استانداردهای بین المللی توسط مهندسان مجرب طراحی  و برای مخازن بزرگ به صورت نصب در محل (FIELD ELECTED)  و برای مخازن کوچکتر ساخت در کارخانه این شرکت به وسیله نقشه های تایید شده انجام می شود .

مخازن ذخیره