معرفی

شرکت مهندسی سامان آريا پتروليوم فعاليت خود را از سال ۱۳۸۷ با تمرکز بر مبحث فیلتراسيون و جداسازی در صنعت نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمی آغاز نمود و در اين مسیر از ساخت مخازن تحت فشار مربوط به پکيج ها ابتدا شروع به کار کرد. در ادامه ، با اتکا به دانش فنی و تجربه تيم مديريتی و مهندسی خود قدم در راه ساخت و داخلی سازی المنت های فیلتر و پس از آن المنت های کوالسر نيز نهاد و به تدريج علاوه بر کسب تجارب بیشتر و انجام پروژه های موفق تر ، تيمی از برترين استعدادهای مراکز علمی کشور نظير دانشگاههای صنعتی شريف و تهران و نظاير آن را تشکيل داد تا همزمان بتواند سطح علمی و دانش فنی خود را همپای تقاضاهای دريافتی از کارفرمايان ارتقاء دهد.

در اين راستا ، اين شرکت کوشيده است تا با به روز رسانی هر چه بیشتر دستگاهها و ماشين آلات توليدی خود -چه در زمينه ساخت تجهيزات فرآيندی چه در زمينه ساخت المانها و کارتريج های فيلتراسيون و جداسازی- و نيز دريافت آخرين نسخه های نرم افزارهای طراحی و مهندسی بازه گسترده تری از راه حل ها ، کارتريج و المان های فيلتر و نيز تجهيزات ثابت فرآيندی را تحت پوشش قرار دهد که خوشبختانه تاکنون موفق به ثبت نتایج بسیار چشمگیر و موفقی با کارفرمایان داخلی گرديده و از طرفی همکاريهای دوجانبه و سازنده ای را با چند شرکت معتبر بين المللی در حیطه فعالیت خود به انجام رسانيده است .

در حال حاضر دو کارخانه ساخت فیلتر ، کوالسر و المان های داخلی جداسازی و نیز کارخانه ساخت محصولات فلزی ، مخازن تحت فشار و پکيج های شرکت بصورت مجزا از هم تحت نظارت دفتر مرکزی مشغول فعالیت می باشند که کليه عمليات طراحی، مهندسی، مشاوره، سفارش، تأمين و ساخت در این مجموعه به صورت داخلی انجام می پذيرد.