موفقيت سامان آريا پتروليوم در ساخت فيلترهای سینترد (Sintered Porous Metal Filters)

کارشناسان تحقيق و توسعه شرکت سامان آريا با همکاری مهندسين واحد توليد ، موفق به ساخت اِلِمان های فيلترهای راندمان بالا با استفاده از روش سينترد متال از جنس استنلس استيل ۳۱۶ شده اند و اين نوع از فيلتر کارتريج ها را که معمولاً برای فيلتراسيون سيالات داغ در درجات جداسازی بسيار پايين نظير ۱ تا ۵ ميکرون به کار می رود به محصولات توليدی سامان آريا پتروليوم افزوده اند.