ناک اوت درام

ناک اوت درام
knock out drum

ناک اوت درام ها با کم کردن سرعت گاز ها توسط افت فشار و نیروی گرانش کار جداسازی ذرات معلق و مایعات را از درون گازها انجام می دهند و گازها را بعبارتی برای ورود به کمپرسور آماده می کنند.

این نوع جدا کننده ها بیشتر برای جداسازی فازی جریاناتی با نسبت گاز به مایع بالا و یا در مواقعی که مخلوط دارای مقادیر کمی جامد باشد ، مناسب هستند .

ناک اوت درام

محصولات این شرکت بر اساس بر اساس نیاز های پروسسی متقاضی در سایز های مختلف از جنس کربن استیل و یا فولاد ضد زنگ مطابق با آخرین استانداردهای ASME طراحی و ساخته میگردند :wao-off-gas-knock-out-drum-from-door-oliver-500x500