نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه – ۱ الی ۴ دی ماه ۱۳۹۸

حضور شرکت مهندسی سامان اریا پترولیوم در یازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه – پارس جنوبی

زمان: ۱ الی ۴ دی ماه ۱۳۹۸
مکان: بوشهر، عسلویه، محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی پارس، سالن ۲، غرفه Z-14
ساعت بازدید: ۹ صبح لغایت ۵ بعدازظهر