چارت سازمانی

ساختار سازمانی سامان آريا پتروليوم بصورت پروژه محور و بر پايه مشارکت همه واحدها جهت تولید سفارشی استوار شده است و بر اين اساس ضمن تضارب آراء و ارتباط تنگاتنگ واحدهای درگير با مهندسی و توليد ، واحد کنترل کیفیت بر عملکرد و تصميمات آنها و واحد تضمين کيفيت نیز در سطحی بالاتر بر عملکرد صحيح و مطابق خط مشی اين واحدها و سایر واحدهای ستادی نظارت می نمايد.

 • رییس هيات مديره : دکتر فريد نعمت اللهی
  • مديرعامل : مهندس محمد مظلومی فر
   • مدیر بازرگانی : دکتر رحمت الله تابنده
   • مدير بازاريابی و فروش : مهندس پریسا فاضلی
   • سرپرست پروژه ها : مهندس علی سلوکی
    • مدیر کارخانه مخازن و تجهیزات فلزی : مهندس رحیم مقصودی
    • مدیر کارخانه فیلترسازی: مهندس مهرداد جباری
    • مدیر مهندسی : مهندس علی بیات
    • مدیر کنترل کيفيت : مهندس مهدی ذهتابچی
   • مدیر تضمين کيفيت : خانم مروارید مظلومی فر
   • مديرتحقيق و توسعه : دکتر علی علوی
   • مدير اداری و مالی : آقای احسان نادرچی
   • مدير فناوری اطلاعات : مهندس وحید امدادی