استانداردها

برخی از استانداردهای مورد استفاده در ساخت تجهيزات اين شرکت :

ASME:

Sec. VIII, Div. I: Unfired pressure vessels

Sec. IX: Welding and brazing qualifications

Sec. II: Material specification

Sec. V: Non-Destructive

NACE :

NACE 0175

NACE 0103

IPS:

Iranian Petroleum Standard

ANSI:

B.16.5: Steel pipe flanges and flanged fittings

B.16.47: Large Diameter Steel Flanges

B.16.11: Forged steel fittings, socket welding and threads

B.16.20: Ring joint gasket and grooves for steel flanges

B.18.2.1 and B.18.2.2: Bolting

B.31.8: Gas transmission and distribution piping system

B.31.3: Pressure piping

AWS:

American Welding Society

ASTM:

American Society for Testing and Materials

WRC 107/297:

Local Stress in Spherical & Cylindrical shell Due to External Loading