کوالسر های صفحه ای

کوالسر های صفحه ای با هدف سرعت بخشیدن به فرایند جداسازی هیدروکربن های مایع(روغن) از آب مورد استفاده قرار میگیرند . با عبور سیال از بین صفحات این نوع جداسازها قطرات بسیار ریز با به هم چسبیدن و تشکیل قطرات درشت تر و سنگینتر بر اثر نیروی گرانش از منافذ بین صفحه ها خارج می شوند .

LARGEPB-coalescing-plates-l

اين فيلتر ها قابليت فيلتراسيون مايعات با ذرات معلق در ظرفيت هاي مختلف را دارا مي باشد و در صنايع روغن.نوشيدني.رزين. دارويي و شيميايي مورد استفاه قرار مي گرد. مزاياي فيلتر صفحه اي تحت فشار بسيار گسترده مي باشد كه ميتوان به كاربري و اوپراتوري بسيار آسان- تحمل درجه حرارت بالا – بالاترين ميزان جداسازی و … اشاره كرد.