کوالسر های مایع مایع

وقتی دو مایع در یکدیگر حل نشدنی باشند تشکیل امولسیون ، کلویید و یا سوسپانسون می دهند . فازی که در داخل دیگری پراکنده می شود تشکیل قطرات بسیار ریزی می دهد که با روش های فیزیکی رایج قابل جداسازی نیستند .

کوالسر مایع-مایع شرکت سامان آریا قادر به حذف ذرات جامد و آب آزاد از انواع هیدروکربنها شامل سوخت ها، روغنهای روانکار سبک و روغن توربین در موتور دیزل ثابت و متحرک، دیزل ژنراتور، موتور جت و توربین گاز (ژنراتور برق) می باشد.

کوالسرهای مایع مایع

مراحل جداسازی توسط المان کوالسر شرکت سامان آریا به شرح ذيل است:

  • فیلتراسیون

پیش فیلتر برای به حداقل رساندن ذرات جامد در جریان ورودی به کوالسر که ممکن است سبب گرفتگی کوالسر، کاهش عمر و بازدهی آن شود.

  • کوالسانس

به هم پیوستن قطرات ریز و تشکیل قطرات درشت

الیاف کوالسر مانع از عبور قطرات ریز آب   می شوند. با افزایش تجمع، قطرات ریز به هم پیوسته و قطرات درشت آب تشکیل می شود.

  • جداسازی

جداسازی قطرات درشت آب از جریان پیوسته

این شرکت به بهره گیری از دانش فنی مهندسین باجربه قادر به ساخت کوالسر های مایع – مایع تا راندمان ۱۰۰% در ابعاد مختلف میباشد.

کوالسرهای مایع مایع