گواهینامه ها

شرکت مهندسی سامان آريا پتروليوم توانسته است با پيشاده سازی دقيق هر يک از الزامات مديريتی در جهت ارتقاء راندمان فعاليت های گام بردارد و پس از ممیزی های دقيق و سختگيرانه موفق به اخذ گواهينامه ISO 9001 گرديده است. پياده سازی ساير استانداردهای زير نيز در دست اجرا می باشد:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001: 2015
ISO 18001: 2015

ISO 9001